Канчалардын башын айланткан карыя Каныбек Осмоналиев качан камалат?

Обратите внимание на дату публикации.

Каныбек Осмоналиев деген качанкы бир саясатчы, чала-илимпоз бар. Кийинки мезгилдерде ошол депутат болгон кездери түшүнө кирсе эле бүттү, өзүнөн өзү эле оолуккан, анан Фейсбуктагы баракчасына бирдемелерде жаза салса соолуккан адат тапты.


Шедевр жазып ийсе баарыбыз кубанат элек, эки сөзүнүн бири эле наалымай. Өзү Билим министри болгондо кыйратып салгансып бул тармакка бир асылат. Өзгөчө депутат десе эле өзүнөн өзү чыйрыгып, каны тутулуп, өңү бузулуп, ажаан аялдан бетер оозунан ак ит кирип, кара ит чыгат. Аны менен тим болбой өкмөткө, президентке акыл айта баштайт. Же бир жөндүү акыл-кеңеш айтса да макул элек, алтымыш ашканын унутуп калып ашатканга өтөт. Анан туруп башкаларды шыкактап, өзү эле кеменгер, өңгөлөрдү бир байкуш дегендей интернет пайдалануучуларга оюн таңуулайт. Жазып-тайып каршы пикир жазсаң балээге каласың, интернеттен артынаң түшүп кубалап алат.
Бирок, “адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгыптыр” дегендей эски депутат, эмки профессор Каныбек Осмоналиев депутат болуп күпүлдөп турган кезинде Кыргыз-Россия Славян университетине 24 студентти мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча айыпталып, ортого күч структураларындагы тааныш-тамырын салып жатып араңдан зорго акталып чыкканына аз эле убакыт болду. Бирок, бул ишти “бармак басты, көз кысты” принциби менен бүтүргөн экен. 24 студенттин акчасын бөлүшкөн дешет. Эмне үчүн бул кылмышы үчүн жооп бербейт? Камалбайбы?

Источник: tezkabar.org