Апта: Кыргызстанда акыйкатчы шайлоо, БУУда жыйын өттү

Фото: Иллюстративное фото
Автор: Токтосун Шамбетов
Азаттык уналгысы Азаттык уналгысы
Обратите внимание на дату публикации.

ӨтүпбаратканаптадакыргызпарламентиатайынкызматтардынгенералыТоконМамытовдуакыйкатчыкызматынашайлап, укуккоргоочулардынкескинсынынакабылды. Солсберигебарган "орустыңчысы" делипжатканжарандынаты-жөнүөзгөртүлгөнүбоюнчаиликтөөчыкты. Улуттар Уюмунда дүйнөлидерлеричогулганБашкыассамблеянын 73-сессиясыөттү.

Парламенттин акыйкатчы шайлоо жыйынында көпчүлүккоалициянынбашындатурганСоциал-демократтарфракциясысунуштаганТоконМамытовдунталапкерлигинбиртопдепутаттаркескинсындады. Алардын бири депутат Рыскелди Момбеков “адамды кордогондор укук коргойм дейт", – деп Мамытовдун буга чейинки атайын кызматтардагы ишмердүүлүгүнэскесалып, аныншайланышынакаршычыкты.

Ал эми “Ата Мекен" фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов "акыйкатчылыкка Мамытовду бекитүүжалпыпарламенттинкадыр-баркынашеккелтирет" деди.

Депутат Жанар Акаев КСДП фракциясын да сындап, акыйкатчылыкка Токон Мамытовдун көрсөтүүмененбугачейинкоомчулуксынгаалганкадрсаясатындадагыбиркемчиликкетирипжатканын баса белгиледи.

- Соңкуучурдаментаңкалыпжатам. Элдинкыжырынатийгенталапкерлердикаяктаниздептабасыңар, таңкалам. Бишкектинмэри, министрлер, соттор, биринедаэлыраазыэмес. Коомчулуктунсыныабданкатууболупжатат. Агакарабай, коомчулуктункыжырын келтирген кишилерди улам-улам сунуштап жатасыңар. Акыйкатчыинститутунунжалпысаясатынөзгөртүү, реформажасооүчүнбашкаруугадухубарадамдардыалыпкелишибизкерек. Андайкишилерталапкерлердинарасындабар. Тилалчаакакыйкатчыболбошукерек. Токон Болотбекович адам катары абдан жакшы киши, бирок акыйкатчы кызматына жарабайт. Мурдагы бийликтердин тушунда элдин таламын талашкан билдирүүжасабаганадамкарапайымкалктынукугункоргойалбайт.

Мына ушундай ачык жана ачуу сындарга карабай көпчүлүкдепутаттар акыйкатчылык кызматына 65 жаштагы чекист генерал Токон Мамытовго добуш беришти. Мамытовду сүрөгөнСоциал-демократтарфракциясынынлидериИсаӨмүркуловталапкердинкесипкөйлүгүнөкөңүлбурулганынбелгилеп, жогорудаайтылгансындаргакошулбайтурганын билдирди.

Эки айдан бери бош турган кызматка КСДП фракциясы Токон Мамытовду, “Бир Бол” үчталапкердиМаматурайымМомуновду, РитаКарасартованы, РыскулБактыбаевди, “АтаМекен”фракциясыКанатАзиздисунуштаганэле. Элөкүлдөрүнүнэлегиненөтпөйкалган талапкердин бири Рита Карасартова парламенттен өзгөрүүкүткөнүн, бирокбулиретдабийликкаалаганталапкержеңишкежетишкениненааразычылыгынбилдирди.

Акыйкатчы шайланып жаткан учурда социалдык тармактарда коомдук ишмерлер, саясатчы, жарандык коом өкүлдөрүпарламенттиРитаКарасартовамененКанатАзиздинталапкерлигинколдоогочакырыпжатышты.

Адам укугу жаатында эксперт, Кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рысбековдун пикиринде, кыргыз бийлиги эңиридеАкыйкатчыинститутунунролун жакшы түшүнөалбайжатат. "УчурдаАкыйкатчыинститутуөлкөдөнегизгиоргандардынкатарындаэмес, арыздардыкаттаганстатистикалыкмекемегеайланыпкалды" депсындадыРысбеков.

- Шайланып келген акыйкатчы суу, ал эми "Акыйкатчы жөнүндө" мыйзамчыны. Чыны кандай формада болсо, суу ошондой болот. Ким шайланып келбесин бир калыпка түшүп, ошол

Источник: "Азаттык"