Апта: Тунгышбаевдин экстрадициясы, Трамп - Путин саммити

Автор: Гулайым Ашакеева
Азаттык уналгысы Азаттык уналгысы
Обратите внимание на дату публикации.

Бишкек Тунгышбаевди Астанага өткөрүпберди, президентЖээнбековэлгекайрылды, Трамп - Путинсаммитиболот.

25-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгышбаевди экстрадициялоо тууралуу Башкы прокуратуранын чечимин колдоду. Эртеси Улуттук коопсуздук комитети казак жараны өзмекенинеөткөрүлүпберилгенинбилдирди. Кыргыз бийлигинин мындай шашылыш чечими жергиликтүүжанаэларалыкукуккоргоочулардынкескинсынынакабылды.

“Human Rights Watch” (HRW) укук коргоо уюму Кыргызстан мындай чечимди кабыл алуу менен эл аралык милдеттенмелерди этибарга албай жатканын эскертти. "Кыргызстан Тунгышбаевдин башпаанек сураганына карабастан, экстрадиция тууралуу чечимге даттанууга мүмкүндүкбербестен, Казакстандынукуккоргоооргандарынаөткөрүпберди”дегенэларалыкуюмактивистөзөлкөсүндө“ырайымсызмамилемененкыйноогодуушарболуп калышы мүмкүндүгүн”басабелгилейт.

 Түз линк 

Казакстандын “Теңукуктуужурналисттер”федерациясынынпрезиденти Розлана Таукина “Азаттык” менен болгон маегинде блогер жалган жалаа менен айыпталып, “саясий куугунтукка” кабылганын белгиледи.

“Бийликке ыңгайсызболупкалгансоңбүгүнМуратбекке“ал“Казакстандындемократиялыктандоосу”дегенкыймылдынжактоочусу”дегенжалаажабышууда”дегенукуккоргоочуАстананынбулжүйөсүаныөткөрүпалышыүчүнгана“негизболупжатканын”басабелгилейт. Аны менен катар блогердин экстрадицияланышы “эл аралык мыйзамдарга каршы келээрине” көңүлбурат.

Таукинанын белгилешинче, Тунгышбаевдин Жаңы-Өзөнокуясындагыролуөзгөчө. Ал 2011-жылкыкандуукагылыштыбиринчилерденболупчагылдырып, окуянынкүбөлөрүнүнайткандарын тасмага түшүргөн. Каршылыкакциясынынкатышуучуларынполициякубалап, алтүгүлжыгылыпкалгандарынаокчыгарганытартылгантаанымалтасманыжергиликтүүтургундарданТунгышбаевалыпкелген.

Блогер алты-жети сайт ачып, Кыргызстанда камакка алынганга чейин алар аркылуу өзматериалдарынжарыялапкелген. КуугунтукбашталганкездеалөзүКыргызстанга, алэмиөнөктөшүКиевгекачуугааргасызболушкан.

Шейшембиде Бишкекте “Тунгышбаевдин иши – кыргыз демократиясынын сынагы” деген атылышта тегерек стол өттү. Саясий ишмер Равшан Жээнбековказак активисттин сот ишинде коңшуөлкөнүнбийлигининкысымыбайкалганынайтып, “эгерКыргызстандемократиялыкмамлекетболсо, Тунгышбаевгеокшогонкылмышкылбаган, башкасаясийкөзкараштагыадамдардыбербешикерек. БулКыргызстандын эл аралык аброюна аябагандай доо кетирет” – деди.

Жыйындын катышуучулары соттордун мурдагыдай эле “саясий буйрук аткарып жатканын”, сот менен укук коргоо органдарын реформалоо маселеси актуалдуу бойдон турганын бир ооздон белгилешти.

Сот жүрүпжаткан маалда Тунгышбаев саясий көзкарашынануламэкстрадициялоогодуушарболупжатканынотургандаргаайтыпкалуугаүлгүрдү. “Мениадамөлтүргөнүм, бирөөнүалдаганым, жебирөөнүзордуктаганымүчүнэмес, менисаясийкөзкарашымүчүнэкстрадициялаганыжатышат. Мени "Казакстандын демократиялык тандоосу” кыймылы менен иштешкен деп айыптап жатышат. Мени демократиялык баалуулуктарды: сөзэркиндигин, мыйзамүстөмдүгүн, тазашайлоолордуөткөрүүнүайтыпжүргөнүмүчүнкуугунтуктапжатышат”дедитемирторартындатурган блогер.

Бишкектеги талкууга катышкан жарандык коом өкүлдөрү“мыйзамсызчечимчыгаргансоттордунатайынреестри”түзүлөрүнжарыялашты. “Коомдуканализинститутунун”директору Рита Карасартова “Биз мыйзам бузган судьялардын “кара тизмесин” түзөбүз. Аларды мыйзам чегинде жазага тартуу боюнча бардык аракеттерди көрөбүз”–дедиталкуумаалында. “Атамбаевдинучурунда<span style="font-size: 13.5pt; fon

Источник: "Азаттык"