Товардын аталышы ЕАЭБ ТЭИ ТН коду
1. Жылкы 0101
2. Уй, топоз 0102
3. Кой-эчки 0104
4 Үй канаттуулары (тоок (Gallus domesticus), өрдөк, каз, күрп ж.б.) 0105
4. Буудай жана меслин 1001
5. Арпа 1003
6. Жүгөрү 1005
7. Күрүч 1006
8. Буудай уну 1101 00
9. Өсүмдүк майы 1512 ден
10. Кумшекер 1701 99
11. Тоок жумурткасы 0407 11 000 0,

 

0407 21 000 0

12. Йоддолгон туз 2501 00 91
13. Тоют (чөп, саман, комбикорм, акшак жана дан-эгин) 1214 90 900 0,

 

2302 ден

Тиешелүү жарлык премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгондон кийин күчүнө кирет.