Кыргызстандын экономикасы 5 айда 5,6 % өстү

Обратите внимание на дату публикации.

Ички дүң продукт (ИДП) алдын-ала баалоо боюнча 2019-жылдын январ — майында өткөн жылдын январ-майына салыштырмалуу 5,6 пайызга өсүп, 184 млрд. жакын сомду түздү. «Кумтөр» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда, ИДПнын көлөмү 161,2 млрд. сом өлчөмүндө түзүлүп, өткөн жылдын январ-майына салыштырмалуу 1,5 пайызга жогорулады.

ИДПнын өсүшү негизинен өнөр жай, айыл чарба, курулуш тармактары жана кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү тарабынан камсыздалды. Муну менен бирге товар өндүрүү тармактарынын өсүү темпи өткөн жылдын январ-майына салыштырмалуу  – 112,0 пайызды (2018-жылдын январ-майында – 99,7 пайыз), ал эми кызмат көрсөтүү тармактары – 101,1 пайызды (2018-жылдын январ-майында – 101,4 пайыз) түздү. 

2018-жылдын январ-майына салыштырганда ИДПнын түзүмүндөгү товар өндүрүү тармактарынын үлүшү 2,6 пайыздык пунктка өсүп, 37,1 пайызды түздү, ал эми кызмат көрсөтүүчү тармактардын үлүшү 1,1 пайыздык пунктка өсүп, 47,3 пайызды түздү.

Источник: fakt.kg