Ат-Башыда 3 миңдей адамды жумуш менен камсыздаган ири соода-логистикалык борбор курулат (сүрөт)

17 августа 2018
Версия для печати
Обратите внимание на дату публикации.

Turmush -  Нарын облусуна караштуу Ат-Башы районуна өлкөгөинвестициятартуумаксатында 200 гектаржергеирисоода-логистикалыкборборкурулат. Аймактыккабарчыбилдиргендей, вице-премьер-министрЗамирАскаровишсапарымененАт-Башырайонунакелип, алдыда курула турчу логистикалык борбордун долбоору менен кенен таанышты.

Замир Аскаровдун айтымында, Кытайдан келген ар бир жүкбулсоода-логистикалыкборбораркылууөтөтжанабажыкөзөмөлушулжерденбашталат.


«Соода-логистикалык борбордун долбоору боюнча бир жуманын ичинде токтом кабыл алынып, курулуш иштери башталат. Аталган борбордун бизге чоңпайдасыбар. АнткенибугачейинКытайөлкөсүнөнкелгентоварлардынбаарыБишкекшаарындагыбазаргажеткирилчү. Алжаккажеткичекоопсуздуккаралчуэмес. Эмибуюрсабул логистикалык борбор курулса, Кытайдан келген жана ал жакка өткөнтоварлартекшерилип, коопсуздукчараларыкатуукөзөмөлдөнөт.


Мындан сырткары бул Кыргызстандагы ири логистикалык борбор болуп, ичине сөзсүзтүрдөтекшерүүлабораториясы, бажыкөзөмөлү, банктар, жатакана жана башка бир топ тейлөөкызматтарыныништерижүргүзүлөт. Өзбекстан, КазакстанжанабашкачектешөлкөлөрдүнКытайгаөтчүжүктөрүдагыбулборбораркылууөтүптурат. ЭңбашкысыКыргызстангаириинвестициятартылып, 3 миңдейжумушорунтүзүлөт», - дейтал.


Соода-логистикалык борбордун курулушу 2 жылдын ичинде бүткөрүлүп, ишкекирет. Учурдаинвесторлордадаяр.


«Өкмөттүнтоктомуменен 200 гектараянттыНарынСЭСгеөткөрүпберсек, инвесторлормененсүйлөшүүлөржүргүзүлөт. Буюрсаэкижылдыничинде аталган соода-логистикалык борбор курулуп бүтүп, ишкекирет», - дедиЗ.Аскаров.

Ал эми
өкмөттүнНарыноблусундагыөкүлүАманбайКайыповдунайтымында, Кыргызстандынэт, сүт, балжанабашкаэкологиялыктазаайылчарба, азык-түлүкпродукциясыналуугаКытайөлкөсүкызыкдар.

«Эки-үчжылданберибулдолбоордунаркасындааракеткылыпжүрөбүз. Борборкурулупбүтсө, кылымдындолбооруболот. ЭңбашкысыНарынэлинежумушчуорундар түзүлүп, салыккаражаттарыкөбөйүп, айылдардыжакырчылыктанчыгаруугачоңмүмкүнчүлүкболот.


Учурда инвесторлорду табуунун үстүндөиштержүрүпжатат. 3-4 ирикомпанияларжанаАраб, Кытайөлкөлөрүдагыкызыкдарболууда. Мындансырткарыөзүбүздүнбирнече ишкерлерибиз дагы буга даяр.


Бул аймакка электр энергиясы тартылып, суу дагы келди. Чукул арада бул жерден Өзбекстан—Кыргызстан—Кытайтемиржолуөтөт. Булдагыбизүчүнчоңмүмкүнчүлүкболупжатат. Соода-логистикалыкборборкурулупбүтсө, баардыктоварлар бул жерге түшүрүлүп, керектүүжанакерексизтоварлартазаланат. Ишкерлерүчүндагыыңгайлууболуп, Нарынга, Бишкекке, Ошко, Көлгөжанабашкажергекетчүтоварларбулжерденбөлүнүп, убаракерчиликазболот. Өзүбүздүнэтти, балды, сууну, сүттүжанабашка продукцияларды экспорттоого шарт түзүлөт», - дедиА.Кайыпов.

Источник: Баракелде